கலாசார பெருவிழா

October 24, 2014 // 0 Comments

கலாசார பெருவிழா வலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலகமும்,கலாசார பேரவையும் இணைந்து நடாத்தும் மாபெரும் கலாசார பெருவிழா இன்று இடம்பெற்றது. இன்று பி.ப 2.30 மணியளவில் சுழிபுரம் விக்ரோறியாக் கல்லூரி மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு உயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது  என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி பல்கலைக்கழக கல்விசார் உத்தியோகஸ்தர்கள், வைத்தியர்கள் மற்றும் நீதிச்சேவை ஊழியர்களுக்கான விசேட கொடுப்பனவு அதிகரிக்கப்படவுள்ளது என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 வீதமாக அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 வீதமாக அதிகரிப்பு ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி  மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.  24 அக்டோபர் 2014, வெள்ளி 5:20 பி.ப   கருத்து [ 0 ]   Loading பிந்திய செய்திகள்   கலாசார பெருவிழாவலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலகமும்,கலாசார பேரவையும் இணைந்து நடாத்தும் மாபெரும் கலாசார பெருவிழா   உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்புஉயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார்.  … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

தனியார் ஊழியருக்கும் சம்பளத்தை அதிகரியுங்கள்; ஜனாதிபதி யோசனை

October 24, 2014 // 0 Comments

தனியார் ஊழியருக்கும் சம்பளத்தை அதிகரியுங்கள்; ஜனாதிபதி யோசனை தனியார் ஊழியர்களின் மாதாந்த சம்பளத்தை 10,000 ரூபாவாக அதிகரிக்குமாறு ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் மாதாந்தம் 10 ஆயிரம் ரூபாவுக்கு மேல் சம்பளம் எடுப்பவர்களின் மாதாந்த சம்பளத்தை 500 ரூபாவாக அதிகரிக்குமாறும் யோசனை கூறியுள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

இராணுவம், பொலிஸ் இல் பிள்ளைகள் இருந்தால் மாதாந்தம் 1000 ரூபா

October 24, 2014 // 0 Comments

இராணுவம், பொலிஸ் இல் பிள்ளைகள் இருந்தால் மாதாந்தம் 1000 ரூபா நாட்டில் இராணுவம் மற்றும்  பொலிஸ் சேவையில் பிள்ளைகள் உள்ள  குடும்பங்களுக்கு மாதாந்தக் கொடுப்பனவாக 1,000 ரூபாய் வழங்கப்படவுள்ளது என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

இராணுவம், பொலிஸ் இல் பிள்ளைகள் இருந்தால் மாதாந்தம் 1000 ரூபா

October 24, 2014 // 0 Comments

இராணுவம், பொலிஸ் இல் பிள்ளைகள் இருந்தால் மாதாந்தம் 1000 ரூபா நாட்டில் இராணுவம் மற்றும்  பொலிஸ் சேவையில் பிள்ளைகள் உள்ள  குடும்பங்களுக்கு மாதாந்தக் கொடுப்பனவாக 1,000 ரூபாய் வழங்கப்படவுள்ளது என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு உயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது  என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி பல்கலைக்கழக கல்விசார் உத்தியோகஸ்தர்கள், வைத்தியர்கள் மற்றும் நீதிச்சேவை ஊழியர்களுக்கான விசேட கொடுப்பனவு அதிகரிக்கப்படவுள்ளது என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 வீதமாக அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 வீதமாக அதிகரிப்பு ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி  மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.  24 அக்டோபர் 2014, வெள்ளி 5:20 பி.ப   கருத்து [ 0 ]   Loading பிந்திய செய்திகள்   கலாசார பெருவிழாவலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலகமும்,கலாசார பேரவையும் இணைந்து நடாத்தும் மாபெரும் கலாசார பெருவிழா   உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்புஉயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார்.  … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

தனியார் ஊழியருக்கும் சம்பளத்தை அதிகரியுங்கள்; ஜனாதிபதி யோசனை

October 24, 2014 // 0 Comments

தனியார் ஊழியருக்கும் சம்பளத்தை அதிகரியுங்கள்; ஜனாதிபதி யோசனை தனியார் ஊழியர்களின் மாதாந்த சம்பளத்தை 10,000 ரூபாவாக அதிகரிக்குமாறு ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் மாதாந்தம் 10 ஆயிரம் ரூபாவுக்கு மேல் சம்பளம் எடுப்பவர்களின் மாதாந்த சம்பளத்தை 500 ரூபாவாக அதிகரிக்குமாறும் யோசனை கூறியுள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

கலாசார பெருவிழா

October 24, 2014 // 0 Comments

கலாசார பெருவிழா வலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலகமும்,கலாசார பேரவையும் இணைந்து நடாத்தும் மாபெரும் கலாசார பெருவிழா இன்று இடம்பெற்றது. இன்று பி.ப 2.30 மணியளவில் சுழிபுரம் விக்ரோறியாக் கல்லூரி மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

தமிழர்களின் ஆதரவுடன் ஜனாதிபதியாக ரணில் முயற்சி! தயாசிறி

October 24, 2014 // 0 Comments

தமிழர்களின் ஆதரவுடன் ஜனாதிபதியாக ரணில் முயற்சி! தயாசிறி[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 05:01.15 PM GMT ] குருநாகல் மாவட்டத்தின் குளியாப்பிட்டிய, பிங்கிரிய பிரதேசத்தில் இன்று நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டம் ஒன்றில் உரையாற்றும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

கிழக்கு பல்கலைக்கழக நுண்கலைத்துறை நிகழ்த்தும் மாதாந்த திரைப்படக் காட்சி

October 24, 2014 // 0 Comments

(சித்தாண்டி நித்தி)  ‘OSAMA’    கணவரை இழந்த தாதியான தன் அம்மாவினால் பையனாக மாறுவேடம் ஏற்கச் செய்யப்பட்ட 12 வயது நிரம்பிய ஒரு சிறுமியின் கதையே ஒஸாமா. தனது அம்மாவிற்கும் பாட்டிக்கும் உணவளிப்பதற்காக உழைப்பதன் பொருட்டு ஏற்கப்பட்ட இம்மாறுவேடத்தில் சிறுமியால் 2 நாட்களே வெற்றிகரமாக செயற்பட முடிந்தது.உள்ளூர் தலிபான் ஆண்கள் பாடசாலைக்குச் சென்றபோது தன்னுடைய நிலைமை எவ்வளவு பயங்கரமானதும் கொடூரமானதும் என்பதை அச்சிறுமி உணர்கிறாள்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

தமிழ் மக்களுக்கான சம உரிமைகளை வழங்கிய தலைவர் ஜனாதிபதி! பிரதியமைச்சர் அளகியவன்ன

October 24, 2014 // 0 Comments

தமிழ் மக்களுக்கான சம உரிமைகளை வழங்கிய தலைவர் ஜனாதிபதி! பிரதியமைச்சர் அளகியவன்ன[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 04:36.04 PM GMT ] வரவு செலவுத்திட்ட உரையை ஆரம்பித்து உரையாற்றிய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ, தமிழ்க்கட்சிகளை அரசாங்கத்துடன் இணைந்து செயலாற்ற வருமாறு அழைப்பு விடுத்திருந்தார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

ஜனாதிபதியின் தேநீர் விருந்துபசாரத்தை புறக்கணித்த எதிர்க்கட்சிகள்

October 24, 2014 // 0 Comments

ஜனாதிபதியின் தேநீர் விருந்துபசாரத்தை புறக்கணித்த எதிர்க்கட்சிகள்[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 04:23.49 PM GMT ] நிதி அமைச்சர் என்ற ரீதியில் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச, 2014ம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டத்தை சமர்ப்பித்திருந்தார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

இராணுவம், பொலிஸ் இல் பிள்ளைகள் இருந்தால் மாதாந்தம் 1000 ரூபா

October 24, 2014 // 0 Comments

இராணுவம், பொலிஸ் இல் பிள்ளைகள் இருந்தால் மாதாந்தம் 1000 ரூபா நாட்டில் இராணுவம் மற்றும்  பொலிஸ் சேவையில் பிள்ளைகள் உள்ள  குடும்பங்களுக்கு மாதாந்தக் கொடுப்பனவாக 1,000 ரூபாய் வழங்கப்படவுள்ளது என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 வீதமாக அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 வீதமாக அதிகரிப்பு ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி  மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.  24 அக்டோபர் 2014, வெள்ளி 5:20 பி.ப   கருத்து [ 0 ]   Loading பிந்திய செய்திகள்   கலாசார பெருவிழாவலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலகமும்,கலாசார பேரவையும் இணைந்து நடாத்தும் மாபெரும் கலாசார பெருவிழா   உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்புஉயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார்.  … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

தனியார் ஊழியருக்கும் சம்பளத்தை அதிகரியுங்கள்; ஜனாதிபதி யோசனை

October 24, 2014 // 0 Comments

தனியார் ஊழியருக்கும் சம்பளத்தை அதிகரியுங்கள்; ஜனாதிபதி யோசனை தனியார் ஊழியர்களின் மாதாந்த சம்பளத்தை 10,000 ரூபாவாக அதிகரிக்குமாறு ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் மாதாந்தம் 10 ஆயிரம் ரூபாவுக்கு மேல் சம்பளம் எடுப்பவர்களின் மாதாந்த சம்பளத்தை 500 ரூபாவாக அதிகரிக்குமாறும் யோசனை கூறியுள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு உயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது  என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி பல்கலைக்கழக கல்விசார் உத்தியோகஸ்தர்கள், வைத்தியர்கள் மற்றும் நீதிச்சேவை ஊழியர்களுக்கான விசேட கொடுப்பனவு அதிகரிக்கப்படவுள்ளது என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

கலாசார பெருவிழா

October 24, 2014 // 0 Comments

கலாசார பெருவிழா வலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலகமும்,கலாசார பேரவையும் இணைந்து நடாத்தும் மாபெரும் கலாசார பெருவிழா இன்று இடம்பெற்றது. இன்று பி.ப 2.30 மணியளவில் சுழிபுரம் விக்ரோறியாக் கல்லூரி மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

மட்டுமா நகரில் கோவிலூர் செல்வராஜனின் ‘இல்லாமல்போன இன்பங்கள்’ நூல் அறிமுக விழா

October 24, 2014 // 0 Comments

( ரவிப்ரியா )மட்டக்களப்பு மாநகரசபையின் அனுசரளையுடன் செங்கதிர் இலக்கிய வட்டம் நடாத்தும் கோவிலூர் செல்வராஜனின், 'இல்லாமல் போன இன்பங்கள்' நூல் அறிமுக விழா எதிர்வரும் 25ந் திகதி சனிக்கிழமை காலை 9.30க்கு செங்கதிர் இலக்கிய வட்ட தலைவி செல்வி க.தங்கேஸ்வரி தலைமையில் மட்டக்களப்பு பொது நூலக கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெறும்.   … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

செந்தில் தொண்டமான் மீது வாகனம் மோதிய சம்பவம்: மற்றுமொருவர் பலி- மரம் சரிந்ததில் மூவர் பலி

October 24, 2014 // 0 Comments

செந்தில் தொண்டமான் மீது வாகனம் மோதிய சம்பவம்: மற்றுமொருவர் பலி- மரம் சரிந்ததில் மூவர் பலி[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 03:59.29 PM GMT ] பதுளை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தநிலையில் 46 வயதான எஸ் பாலகிருஸ்ணன் என்பவரே இன்று காலமானார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

இராணுவம், பொலிஸ் இல் பிள்ளைகள் இருந்தால் மாதாந்தம் 1000 ரூபா

October 24, 2014 // 0 Comments

இராணுவம், பொலிஸ் இல் பிள்ளைகள் இருந்தால் மாதாந்தம் 1000 ரூபா நாட்டில் இராணுவம் மற்றும்  பொலிஸ் சேவையில் பிள்ளைகள் உள்ள  குடும்பங்களுக்கு மாதாந்தக் கொடுப்பனவாக 1,000 ரூபாய் வழங்கப்படவுள்ளது என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

தனியார் ஊழியருக்கும் சம்பளத்தை அதிகரியுங்கள்; ஜனாதிபதி யோசனை

October 24, 2014 // 0 Comments

தனியார் ஊழியருக்கும் சம்பளத்தை அதிகரியுங்கள்; ஜனாதிபதி யோசனை தனியார் ஊழியர்களின் மாதாந்த சம்பளத்தை 10,000 ரூபாவாக அதிகரிக்குமாறு ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் மாதாந்தம் 10 ஆயிரம் ரூபாவுக்கு மேல் சம்பளம் எடுப்பவர்களின் மாதாந்த சம்பளத்தை 500 ரூபாவாக அதிகரிக்குமாறும் யோசனை கூறியுள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 வீதமாக அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 வீதமாக அதிகரிப்பு ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி  மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.  24 அக்டோபர் 2014, வெள்ளி 5:20 பி.ப   கருத்து [ 0 ]   Loading பிந்திய செய்திகள்   கலாசார பெருவிழாவலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலகமும்,கலாசார பேரவையும் இணைந்து நடாத்தும் மாபெரும் கலாசார பெருவிழா   உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்புஉயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார்.  … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு உயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது  என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி பல்கலைக்கழக கல்விசார் உத்தியோகஸ்தர்கள், வைத்தியர்கள் மற்றும் நீதிச்சேவை ஊழியர்களுக்கான விசேட கொடுப்பனவு அதிகரிக்கப்படவுள்ளது என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

கலாசார பெருவிழா

October 24, 2014 // 0 Comments

கலாசார பெருவிழா வலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலகமும்,கலாசார பேரவையும் இணைந்து நடாத்தும் மாபெரும் கலாசார பெருவிழா இன்று இடம்பெற்றது. இன்று பி.ப 2.30 மணியளவில் சுழிபுரம் விக்ரோறியாக் கல்லூரி மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

அரசாங்கத்தின் பழி வாங்கல் ஆரம்பம்! அமைச்சர் சம்பிக்கவுக்கு எதிராக விசாரணை

October 24, 2014 // 0 Comments

அரசாங்கத்தின் பழி வாங்கல் ஆரம்பம்! அமைச்சர் சம்பிக்கவுக்கு எதிராக விசாரணை[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 03:44.32 PM GMT ] அமைச்சர் சம்பிக்க ரணவக்க உள்ளிட்ட ஜாதிக ஹெல உறுமய குழுவினர் அண்மைக்காலமாக அரசாங்கத்துக்கு எதிரான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வந்தனர்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

முட்டி மோதும் பயணிகள்! யாழ்ப்பாணத்துக்கான தொடரூந்து சேவைகள் அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

யாழ்ப்பாணத்துக்கான தொடரூந்து சேவைகள் மேலும் அதிகரிக்கப்படவுள்ளதாக துறைசார் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress | rfid blocking wallet sleeves… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

வந்தாச்சு ஆண்ட்ராய்டு லாலிபாப்!

October 24, 2014 // 0 Comments

கூகுள், நெக்சஸ் ஸ்மார்ட் போன் மற்றும் டேப்லெட்டுடன் ஆண்ட்ராய்டின் அடுத்த வர்ஷனான ஆண்ட்ராய்டு லாலிபாப்பை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்தப் புதிய இயங்கு தளம் (ஒ.எஸ்) எல்லா வகையான சாதனங்களிலும் சீரான அனுபவத்தைத் தரவல்லது என கூகுள் சொல்கிறது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

பேட்டரியை நீட்டிக்கப் புதிய வழி

October 24, 2014 // 0 Comments

ஸ்மார்ட்போன்கள் அளவிலும் திறனிலும் பெரிதாகிக்கொண்டிருப்பதன் விளைவாக பேட்டரியின் சார்ஜ் பற்றிய கவலையும் அதிகரிக்கிறது. விளைவு செல்போன் நிறுவனங்களும் பேட்டரி செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதற்கான வழிகளைத் தேடுகின்றன. பயனாளிகளும் பேட்டரி சார்ஜை மேலும் அதிகரிப்பதற்கான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி வருகின்றனர்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

தேர்தலுக்கு முன்னர் பொதுமக்களை முட்டாள்களாக்கியுள்ள வரவு செலவுத்திட்டம்: ஹர்ச டி சில்வா

October 24, 2014 // 0 Comments

இது ஒரு தொகை டொபியை வானத்தில் வீசியமைக்கு ஒப்பானது என்று கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ச டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார். மஹிந்த ராஜபக்சவின் அரசாங்கம் எல்லோருக்கும் எதனையாவது கொடுக்க இந்த வரவுசெலவுத்தி;ட்டத்தின் மூலம் முயற்சித்துள்ளது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

மாடு குறுக்கே வந்ததால் திடீர் பிரேக்: வைகோ வந்த கார் சேதம்

October 24, 2014 // 0 Comments

மேலூர் அருகே நான்குவழி சாலையில் மாடு குறுக்கே சென்றதால் வைகோவின் கார் திடீரென நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் பின்னால் தொண்டர்கள் வந்த கார் வரிசையாக மோதின.சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார்கோவிலில் உள்ள மருதுபாண்டியர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தி விட்டு ம.தி.மு.க.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

மட்டக்களப்பில் நாளை “பாடுமீன் சமர்” BIG MATCH-2014 கிரிக்கட் போட்டி

October 24, 2014 // 0 Comments

மட்டக்களப்பு வின்சன்ட் தேசிய  உயர்தர பாடசாலைக்கும் மட்/சிசிலியா பெண்கள் தேசிய பாடசாலைக்குமிடையில் நாளை சனிக்கிழமை 25ம் திகதி "பாடுமீன் சமர்" BIG MATCH-2014 கிரிக்கட் போட்டி இடம்பெறவுள்ளது.தொடர்ச்சியாக 5வது வருடமாக இவ் வருடம் நடைபெறும் இவ் விளையாட்டு நிகழ்வு நாளை காலை 8.00 மணிக்கு மட்/சிவானந்தா விளையாட்டு மைதானத்தில் இடம்பெறம்.இதற்கு அனுசரணையினை செலான் வங்கியினர் வழங்கியுள்ளனர்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

யாழ்ப்பாணத்துக்கு ரயில் சேவைகள் அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

யாழ்ப்பாணத்துக்கு ரயில் சேவைகள் அதிகரிப்பு[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 03:04.24 PM GMT ] தற்போதைய நிலையில் நாளாந்தம் கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு நான்கு ரயில் சேவைகளும், யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும்புக்கு நான்கு ரயில் சேவைகளும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களை கடுப்படித்த ஜனாதிபதி மஹிந்த

October 24, 2014 // 0 Comments

நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களை கடுப்படித்த ஜனாதிபதி மஹிந்த[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 02:51.39 PM GMT ] வரவு செலவுத் திட்ட உரையை முடித்துவிட்டு வெளியே வந்த ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ எதிர்க்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை கடுப்படித்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

தேர்தலுக்கு முன்னர் பொதுமக்களை முட்டாள்களாக்கியுள்ள வரவு செலவுத்திட்டம்: ஹர்ச டி சில்வா

October 24, 2014 // 0 Comments

தேர்தலுக்கு முன்னர் பொதுமக்களை முட்டாள்களாக்கியுள்ள வரவு செலவுத்திட்டம்: ஹர்ச டி சில்வா[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 02:45.22 PM GMT ] இது ஒரு தொகை டொபியை வானத்தில் வீசியமைக்கு ஒப்பானது என்று கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ச டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

சர்வதேச செஞ்சிலுவைச் சங்க நிதியில் விதை நெல் வழங்கும் நிகழ்வு: ஈ.பி.டி.பியின் மோசடி அம்பலம்

October 24, 2014 // 0 Comments

சர்வதேச செஞ்சிலுவைச் சங்க நிதியில் விதை நெல் வழங்கும் நிகழ்வு: ஈ.பி.டி.பியின் மோசடி அம்பலம்[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 02:40.28 PM GMT ] சர்வதேச செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தால் வரட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகளை மீண்டும் புத்துயிர் பெறவைக்கும் நல்ல நோக்கத்துடன் 80 இலட்சம் நிதியில் தருமபுரம் கிழக்கு, மேற்கு விவசாயிகளுக்கு விதை நெல் வழங்கும் நிகழ்வு இன்று நடைபெற்றது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

அரசாங்கத்தின் செலவில் 75 நீதிபதிகளுக்கு சுகபோக சுற்றுலா?

October 24, 2014 // 0 Comments

அரசாங்கத்தின் செலவில் 75 நீதிபதிகளுக்கு சுகபோக சுற்றுலா? [ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 02:26.57 PM GMT ] 75 நீதிபதிகளுக்கு, குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளவர்கள் மற்றும் இராணுவ அதிகாரிகளை கொண்டு விரிவுரைகளையும் ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

2015ம் ஆண்டு வரவு-செலவுத் திட்டம்: பாதுகாப்பு செலவீனம் குறைப்பு! தமிழ் அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஜனாதிபதி அழைப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

வரவு செலவுத் திட்ட வாசிப்பின்போது, சுற்றுலா மற்றும் முதலீடுகளின் அபிவிருத்திகளினால் பொருளாதாரம் 8 சதவீதத்தினால் வளர்ச்சியடைந்துள்ளதாகவும், 5.5 சதவீதமாக இருந்த பாதுகாப்பு செலவீனங்களை 3 சதவீதமாகக் குறைத்து அதனை உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கு பயன்படுத்தியுள்ளதாகவும் ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.அரசாங்கத்துடன் இணைந்து பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு முன்வருமாறு தமிழ் அரசியல் கட்சிகளுக்கு, நான் மீண்டும் அழைப்பு விடுக்கின்றேன் என இதன்போது குறிப்பிட்டுள்ளார்.நாட்டில் நிலவிய தீவிரவாதத்தை முற்றாக ஒழித்துக் கட்டுவதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையானது தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கையே தவிர குறிப்பிட்ட ஒரு இனத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கை அல்ல எனவும் அவர் இங்கு சுட்டிக்காட்டினார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

2015ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜட் யோசனைகள் இதோ!

October 24, 2014 // 0 Comments

2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு-செலவுத்திட்டத்தில் 512 பில்லியன் ரூபாய் துண்டுவிழுந்துள்ளது.   அரசாங்கத்தின் அடுத்த ஆண்டுக்கான மானியங்கள் அடங்கலாக மொத்த வருமானம் 1,689 பில்லியன் ரூபாவாகும். மொத்த செலவு 2,210 பில்லியன் ரூபாவாகும்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

பழம்பெரும் நடிகர் எஸ்.எஸ்.ராஜேந்திரன் காலமானார்

October 24, 2014 // 0 Comments

உடல் நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த பழம்பெரும் நடிகர் எஸ்.எஸ்.ராஜேந்திரன் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று காலை உயிரிழந்தார்.சென்னையில் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்த நடிகர் எஸ்.எஸ்.ராஜேந்திரனுக்கு சில தினங்களுக்கு முன் திடீர் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

புதுக்குடியிருப்பில் கிரவல் தேவைக்கு வீதியை அகழ்வார்களா? மக்கள் முறைப்பாடு

October 24, 2014 // 0 Comments

புதுக்குடியிருப்பில் கிரவல் தேவைக்கு வீதியை அகழ்வார்களா? மக்கள் முறைப்பாடு[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 02:13.38 PM GMT ] வடமாகாண சபை உறுப்பினர் ரவிகரனிடம் பிரதேச மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

துருக்கியிலுள்ள கனடிய தூதரகத்திற்கு பவுடர் நிரப்பபட்ட என்வலப். திறந்த ஊழியர் வைத்தியசாலையில்

October 24, 2014 // 0 Comments

கனடா- துருக்கியில் உள்ள கனடிய தூதரகத்திற்கு பவுடர் நிரம்பிய என்வலப் ஒன்று அனுப்பபட்டுள்ளது. இதனை திறந்த தூதரக ஊழியர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளதாக துருக்கிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பிட்ட பொதிக்குள் மஞ்சள் நிறமான பவுடர் நிரப்பபட்டிருந்துள்ளது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

இராணுவம், பொலிஸ் இல் பிள்ளைகள் இருந்தால் மாதாந்தம் 1000 ரூபா

October 24, 2014 // 0 Comments

நாட்டில் இராணுவம் மற்றும்  பொலிஸ் சேவையில் பிள்ளைகள் உள்ள  குடும்பங்களுக்கு மாதாந்தக் கொடுப்பனவாக 1,000 ரூபாய் வழங்கப்படவுள்ளது என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.   அதற்கமைய எதிர்வரும் 2015 ஆம் ஆண்டில் இருந்து வழங்கப்படவுள்ளது என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.  - See more at: http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=472023577624220161#sthash.oeckv0Ds.dpuf  … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

இனப்படுகொலை தொடர்பில் வடமாகாண சபை தீர்மானம் ஒன்றை நிறைவேற்றுவதின் பொருத்தப்பாடு குறித்த எமது கருத்து: தமிழ் சிவில் சமுக அமையம்:-

October 24, 2014 // 0 Comments

இனப்படுகொலை தொடர்பில் வடமாகாண சபை தீர்மானம் ஒன்றை நிறைவேற்றுவதின் பொருத்தப்பாடு குறித்த எமது கருத்து. தமிழர்கள் மீது நடாத்தப்பட்ட, தொடர்ந்தும் நடாத்தப்படும் இனப்படுகொலை சம்பந்தமாக, வடமாகாணசபையானது ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவது பொருத்தமானதா என்பது குறித்து தமிழ் சிவில் சமுக அமையத்தின் நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்துவதற்hக இவ்வறிக்கை வெளியிடப்படுகின்றது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

விமல் கட்சியின் உறுப்பினர் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் இணைகிறார்

October 24, 2014 // 0 Comments

அமைச்சர் விமல் வீரவங்சவின் தேசிய சுதந்திர முன்னணியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அசல ஜாகொட ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் இணைந்துகொள்ள தயார் நிலையில் இருப்பதாக லங்கா சி நியூஸ் இணையத்தளம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

மகிந்த ராஜபக்ச முன்னர் எப்போதையும் விட தற்போது அரசியல் ரீதீயாக பலவீனமான நிலையிலுள்ளார் – அலன்கீனன்

October 24, 2014 // 0 Comments

விசேட மொழியாக்கம் குளோபல் தமிழ்ச் செய்திகள் - இணைப்பு 2 01:19 ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச முன்னர் எப்போதையும் விட தற்போது அரசியல் ரீதீயாக பலவீனமான நிலையிலுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள அரசியல் ஆய்வாளர் அலன்கீனன்-அவரின் தேர்தல் பிரச்சாரம் பெருமளவிற்;கு சிங்கள தேசியவாதத்தை மையப்படுத்தியே அமையப்போகின்றது, மிகவும் விலைகொடுத்து பெறப்பட்ட வெற்றியை தன்னாலேயே உறுதிப்படுத்த முடியும் எனவும்-மேற்குலகிலும் உள்நாட்டிலும் உள்ள சதிகாரர்களின் ஆதரவுடன் விடுதலைப்புலிகளுக்கு புத்துயிர் கொடுப்பதற்க்கு மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளை தன்னாலேயே தடுக்க முடியும் எனவும் அவர் தெரிவிக்கப் போகிறார் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு – செலவுத் திட்ட சாராம்சம்

October 24, 2014 // 0 Comments

2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு – செலவுத் திட்டம் தற்போது பாராளுமன்றத்தில் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஸவினால் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது.நிதியமைச்சர் என்ற வகையில், ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஸ சமர்ப்பிக்கும் பத்தாவது வரவு-செலவுத்திட்டம் இதுவாகும்.இதன்போது, கடந்த பத்தாண்டுகளில் நாட்டில் குறிப்பிடத்தக்களவு பொருளாதார அபிவிருத்தி ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நவீன பொருளாதாரக் கட்டமைப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பது கடமையாக அமைந்துள்ளதாகவும் ஜனாதிபதி தெரிவித்தார்.முன்னாள் விடுதலைப்புலி போராளிகளுக்கு புனர்வாழ்வளித்து விடுவித்தமையை சுட்டிக்காட்டிய ஜனாதிபதி, நாட்டின் அபிவிருத்திக்கு சர்வதேச சமூகம் வழங்கிய ஒத்துழைப்பிற்கு நன்றியையும் தெரிவித்தார்.அத்துடன், நாட்டின் அபிவிருத்திக்குத் தம்முடன் கைகோர்த்து செயலாற்ற தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பிற்கு தாம் மீண்டும் அழைப்பு விடுப்பதாகத் தெரிவித்தார்.கல்வி மற்றும் சுகாதாரத்துறை அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும் எனத் தெரிவித்த அவர், ஆசிரியர் நியமனங்களுக்கான முன்னெடுப்புகளையும் தாம் மேற்கொண்டுள்ளதாகக் கூறினார்.அத்துடன், 25000 பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு தங்குமிட வசதிகளை ஏற்படுத்திக்கொடுக்கவுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.தொழில்நுட்பக் கல்வியில் இலங்கை 45 வீத வளர்ச்சிளைக் கண்டுள்ளதாகவும் சுட்டிக்காட்டினார்.தாம் ஜனநாயகத்திற்கு பெறுமதி சேர்த்துள்ளதாகத் தெரிவித்த ஜனாதிபதி, வடக்கில் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 100,000 வீடுகளை அமைத்துக் கொடுத்திருப்பதாகவும் கூறினார்.எதிர்வரும் 2017ஆம் ஆண்டளவில் வடக்கு மற்றும் இரத்தினபுரிக்கான அதிவேக நெடுஞ்சாலைப் பணிகள் நிறைவுறும் எனவும் தெரிவித்தார்.இதேவேளை, இலங்கையின் பொருளாதாரம் 8 வீதத்தால் உயர்வடைந்திருப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டினார்.இவ்வாண்டு வரவு செலவுத் திட்டத்தில் தபால் சேவை அபிவிருத்திக்கு 1500 மில்லியன் ரூபாயினை ஒதுக்கியுள்ளதாகவும் ரயில்வேத் துறையில் காணப்படும் சம்பளப் பிரச்சினையை நிவர்த்தி செய்ய 2000 மில்லியன் ரூபாவினை ஒதுக்கவுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார்.2014/2015ஆம் ஆண்டு பெரும்போகத்திற்கான விதை நெல் விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும் எனவும் உர மானிய சலுகை தொடர்ந்தும் வழங்கப்படும் எனவும் குறிப்பிட்டார்.அத்துடன், தேயிலை மற்றும் இரப்பர் ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி நிலையத்தினை நவீனப்படுத்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் எனவும் தெரிவித்தார்.ஆடைத்துறைத் தொழிலாளர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளதாகத் தெரிவித்த ஜனாதிபதி, நன்னீர் மீன்பிடித்துறை அபிவிருத்தி செய்யப்படும் எனவும் குறிப்பிட்டார்.மேலும்….ஊடகவியலாளர்களுக்கான கடன் திட்டம் விரிவாக்கம்புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடையும் மாணவர்களுக்கான மாதாந்த கொடுப்பனவு 500 – 1500 ஆக அதிகரிப்பு ஆரம்பப் பாடசாலைகள் இல்லாத அனைத்து இடங்களிலும் முன்பள்ளிகள் அமைப்பதற்கு நடவடிக்கைபாலுக்கான நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை 60 ரூபாரப்பருக்கான நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை 1 கிலோகிராமிற்கு 300 ரூபாவால் அதிகரிப்புசமுர்த்தி கொடுப்பனவு 3000, 2000 மற்றும் 1000 ரூபாவால் அதிகரிப்புவிசேட தேவையுடைய மாணவர்களுக்கான மாதாந்த போக்குவரத்திற்கான கொடுப்பனவு 750 ரூபாய்வயோதிபர்களுக்கான மாதாந்தக் கொடுப்பனவு 2000 ரூபாவாக அதிகரிப்புவிசேட நகர அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் மூலம் இலங்கையின் முக்கிய நகரங்கள் அபிவிருத்தி செய்யப்படும்குழந்தைகளுக்கான பால் உணவுப் பொருட்களின் இறக்குமதி வரி நீக்கப்படும்முன்பள்ளி மாணவர்களுக்கு போஷாக்கான காலை உணவு வழங்க நிதி ஒதுக்கீடுமொரட்டுவ பல்கலைக்கழகத்தில் விமானக் கட்டுமானப் பிரிவு ஸ்தாபிக்கப்படும்மஹாபொல புலமைப்பரிசில் 4000 ரூபாவாக அதிகரிப்புஹோட்டல்கள், சிறிய மற்றும் நடுத்தர வர்த்தகத்துறைகளுக்கான மின்சாரக் கட்டணம் நவம்பர் மாதம் முதல் 25 வீதத்தால் குறைக்கப்படும்.முச்சக்கரவண்டி சாரதிகளுக்கு காப்புறுதி மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டம்சுகததாச மற்றும் கெத்தாராம விளையாட்டரங்குகளின் வசதிகளை மேம்படுத்த நிதி ஒதுக்கீடுஅரச ஊழியர்களுக்கான வாழ்க்கைச் செலவு கொடுப்பனவு 2200 ரூபாவால் அதிகரிப்புஅரச ஊழியர்களுக்கான ஆகக்குறைந்த மாதாந்த சம்பளம் 15,000 ரூபாவாக அதிகரிப்புபொலிஸ் உத்தியோகத்தர்களுக்கு நிவாரண விலையில் மோட்டார் சைக்கிள்ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு தொடர்பான பிரச்சினைகளை 2015 ஆம் ஆண்டில் தீர்ப்பதற்கு விசேட திட்டம் ஊழியர்கள் சார்பாக தொழில் வழங்குனர்கள் செலுத்த வேண்டிய ஊழியர் சேமலாப நிதி 12% இலிருந்து 14% ஆக அதிகரிப்புஅரச வங்கிகளில் முதியோர் மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு 12% வட்டி… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

தேவைகள் பல உண்டு தீர்ப்பதற்கு யாருமில்லை ஏங்கும் எமில்நகர் பூண்டிமாதா முன்பள்ளி சிறார்கள்-Photo

October 24, 2014 // 0 Comments

இலங்கையில் மன்னாhர் எமில்நகர் பூண்டிமாதா முன்பள்ளி 1985ம் ஆண்டு எமில்நகர் கிராமத்தில் ஆரம்பமாகியது. 1990க்கு பின்னர் பதிவுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது எமில்நகர் பூண்டிமாதா முன்பள்ளி இற்றைக்கு 25 வருடங்களுக்கு மேலாக இயங்கிவருகின்றது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

முச்சக்கர வண்டி சாரதிகளுக்கும் ஓய்வூதியமாம்; ;மகிந்த

October 24, 2014 // 0 Comments

முச்சக்கர வண்டி சாரதிகளுக்கும் ஓய்வூதியமாம்; ;மகிந்த முச்சக்கரவண்டிச் சாரதிகளுக்கு ஓய்வூதியம் மற்றும் காப்புறுதித்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது என மகிந்த ராஜபக்ச நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார். 24 அக்டோபர் 2014, வெள்ளி 5:05 பி.ப   கருத்து [ 0 ]   Loading பிந்திய செய்திகள்   உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்புஉயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார்.  … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

இராணுவம், பொலிஸ் இல் பிள்ளைகள் இருந்தால் மாதாந்தம் 1000 ரூபா

October 24, 2014 // 0 Comments

இராணுவம், பொலிஸ் இல் பிள்ளைகள் இருந்தால் மாதாந்தம் 1000 ரூபா நாட்டில் இராணுவம் மற்றும்  பொலிஸ் சேவையில் பிள்ளைகள் உள்ள  குடும்பங்களுக்கு மாதாந்தக் கொடுப்பனவாக 1,000 ரூபாய் வழங்கப்படவுள்ளது என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

தனியார் ஊழியருக்கும் சம்பளத்தை அதிகரியுங்கள்; ஜனாதிபதி யோசனை

October 24, 2014 // 0 Comments

தனியார் ஊழியருக்கும் சம்பளத்தை அதிகரியுங்கள்; ஜனாதிபதி யோசனை தனியார் ஊழியர்களின் மாதாந்த சம்பளத்தை 10,000 ரூபாவாக அதிகரிக்குமாறு ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் மாதாந்தம் 10 ஆயிரம் ரூபாவுக்கு மேல் சம்பளம் எடுப்பவர்களின் மாதாந்த சம்பளத்தை 500 ரூபாவாக அதிகரிக்குமாறும் யோசனை கூறியுள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 வீதமாக அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 வீதமாக அதிகரிப்பு ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி  மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.  24 அக்டோபர் 2014, வெள்ளி 5:20 பி.ப   கருத்து [ 0 ]   Loading பிந்திய செய்திகள்   உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்புஉயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார்.  … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு உயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது  என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி பல்கலைக்கழக கல்விசார் உத்தியோகஸ்தர்கள், வைத்தியர்கள் மற்றும் நீதிச்சேவை ஊழியர்களுக்கான விசேட கொடுப்பனவு அதிகரிக்கப்படவுள்ளது என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

மடிக்கணனியில் 26 லட்சம் பெறுமதியான தங்கம்! விமான நிலையத்தில் சிக்கியது

October 24, 2014 // 0 Comments

மடிக்கணனியில் 26 லட்சம் பெறுமதியான தங்கம்! விமான நிலையத்தில் சிக்கியது[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 01:23.22 PM GMT ] சிங்கப்பூரில் இருந்து வந்த நபரே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டதாக சுங்க திணைக்களத்தின் பேச்சாளர் லெஸ்லி காமினி தெரிவித்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

கமலேஷ் சர்மா இலங்கை செல்கிறார்: யாழ்ப்பாணத்திற்கும் விஜயம் செய்கிறார்

October 24, 2014 // 0 Comments

கமலேஷ் சர்மா இலங்கை செல்கிறார்: யாழ்ப்பாணத்திற்கும் விஜயம் செய்கிறார்[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 01:11.34 PM GMT ] இலங்கையில் 2013 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நடைபெற்ற பொதுநலவாய நாடுகளின் தலைவர்கள் மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் உள்ளிட்ட விடயங்களை செயல்படுத்துவதில் அடைந்துள்ள முன்னேற்றங்கள் குறித்து அவர், அமைப்பின் நடப்பு தலைவரான ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷவிற்கு விளக்க உள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு உயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது  என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி பல்கலைக்கழக கல்விசார் உத்தியோகஸ்தர்கள், வைத்தியர்கள் மற்றும் நீதிச்சேவை ஊழியர்களுக்கான விசேட கொடுப்பனவு அதிகரிக்கப்படவுள்ளது என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

தனியார் ஊழியருக்கும் சம்பளத்தை அதிகரியுங்கள்; ஜனாதிபதி யோசனை

October 24, 2014 // 0 Comments

தனியார் ஊழியருக்கும் சம்பளத்தை அதிகரியுங்கள்; ஜனாதிபதி யோசனை தனியார் ஊழியர்களின் மாதாந்த சம்பளத்தை 10,000 ரூபாவாக அதிகரிக்குமாறு ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் மாதாந்தம் 10 ஆயிரம் ரூபாவுக்கு மேல் சம்பளம் எடுப்பவர்களின் மாதாந்த சம்பளத்தை 500 ரூபாவாக அதிகரிக்குமாறும் யோசனை கூறியுள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

முச்சக்கர வண்டி சாரதிகளுக்கும் ஓய்வூதியமாம்; ;மகிந்த

October 24, 2014 // 0 Comments

முச்சக்கர வண்டி சாரதிகளுக்கும் ஓய்வூதியமாம்; ;மகிந்த முச்சக்கரவண்டிச் சாரதிகளுக்கு ஓய்வூதியம் மற்றும் காப்புறுதித்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது என மகிந்த ராஜபக்ச நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார். 24 அக்டோபர் 2014, வெள்ளி 5:05 பி.ப   கருத்து [ 0 ]   Loading பிந்திய செய்திகள்   உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்புஉயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார்.  … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

இராணுவம், பொலிஸ் இல் பிள்ளைகள் இருந்தால் மாதாந்தம் 1000 ரூபா

October 24, 2014 // 0 Comments

இராணுவம், பொலிஸ் இல் பிள்ளைகள் இருந்தால் மாதாந்தம் 1000 ரூபா நாட்டில் இராணுவம் மற்றும்  பொலிஸ் சேவையில் பிள்ளைகள் உள்ள  குடும்பங்களுக்கு மாதாந்தக் கொடுப்பனவாக 1,000 ரூபாய் வழங்கப்படவுள்ளது என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 வீதமாக அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 வீதமாக அதிகரிப்பு ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி  மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.  24 அக்டோபர் 2014, வெள்ளி 5:20 பி.ப   கருத்து [ 0 ]   Loading பிந்திய செய்திகள்   உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்புஉயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார்.  … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

நெருங்கிவரும் நியாயத் தீர்ப்பின் நாள் – ஏறாவூரான்

October 24, 2014 // 0 Comments

1956 ம் ஆண்டிலிருந்து 60 வருடங்களாக இலங்கையில் தமிழ் இனம் சிந்திய இரத்தம், இழந்த உயிர்கள், உடமைகள் சொத்துக்கள் எண்ணி முடியாது. உச்சகட்டமாக 2009 ம் ஆண்டில் கடைசி யுத்தம் நடந்தபோது உயிரோடு புதைக்கப்பட்ட உடல்கள் எத்தனையாயிரம் என்று யாருக்குமே சரியான கணக்கு தெரியாது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

மோசடிக்காரர்களுக்கு புகலிடம்: அமைச்சர் விமல் மீது பகீர் குற்றச்சாட்டு

October 24, 2014 // 0 Comments

மோசடிக்காரர்களுக்கு புகலிடம்: அமைச்சர் விமல் மீது பகீர் குற்றச்சாட்டு[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 01:04.19 PM GMT ] அமைச்சர் விமல் வீரவன்சவின் கீழ் உள்ள பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்தின் உதவிப் பொதுமுகாமையாளராக முன்னாள் ராணுவ உயரதிகாரியொருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

நெருங்கிவரும் நியாயத் தீர்ப்பின் நாள் – ஏறாவூரான்

October 24, 2014 // 0 Comments

1956 ம் ஆண்டிலிருந்து 60 வருடங்களாக இலங்கையில் தமிழ் இனம் சிந்திய இரத்தம், இழந்த உயிர்கள், உடமைகள் சொத்துக்கள் எண்ணி முடியாது.உச்சகட்டமாக 2009 ம் ஆண்டில் கடைசி யுத்தம் நடந்தபோது உயிரோடு புதைக்கப்பட்ட உடல்கள் எத்தனையாயிரம் என்று யாருக்குமே சரியான கணக்கு தெரியாது.பாலகர், சிறுவர், நோயாளிகள் வலதுகுறைந்தோர் முதியோர் பெண்கள் என தப்பிக்க முடியாதவர்கள் மெளனமாக மடிந்து போனார்கள்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

இது நம் தேசம் பத்திரிகைக்கு அச்சுறுத்தல்! முடக்க அரசு முனைப்பு!!

October 24, 2014 // 0 Comments

யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவரும் இது நம் தேசம் பத்திரிகையினை முடக்க இலங்கை அரசு தனது இராணுவ வளங்கள் மூலம் முனைப்பு காட்டிவருவதாக குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்துள்ளன. அவ்வகையில் இது நம் தேசம் பத்திரிகையின் விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் இராணுவத்தினரால் நேரடியாகவும் புலனாய்வு கட்டமைப்புகளின் ஊடாகவும் தாக்கப்படுவதும் அச்சுறுத்தப்படுவதாகவும் பத்திரிகை நிர்வாகம் குற்றச்சாட்டுக்களை எழுப்பியுள்ளது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

இது நம் தேசம் பத்திரிகைக்கு அச்சுறுத்தல்! முடக்க அரசு முனைப்பு!

October 24, 2014 // 0 Comments

யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவரும் இது நம் தேசம் பத்திரிகையினை முடக்க இலங்கை அரசு தனது இராணுவ வளங்கள் மூலம் முனைப்பு காட்டிவருவதாக குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்துள்ளன. அவ்வகையில் இது நம் தேசம் பத்திரிகையின் விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் இராணுவத்தினரால் நேரடியாகவும் புலனாய்வு கட்டமைப்புகளின் ஊடாகவும் தாக்கப்படுவதும் அச்சுறுத்தப்படுவதாகவும் பத்திரிகை நிர்வாகம் குற்றச்சாட்டுக்களை எழுப்பியுள்ளது.இறுதியாக இம்மாத இதழ்களை விநியோகம் செய்யச் சென்றிருந்த விநியோகஸ்தர் ஒருவர் கடந்த காரம் கிளிநொச்சியின் உருத்திரபுரம் படைமுகாமிற்கு விசாரணைக்கென அழைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் பின்னர் வீடு திரும்ப அனுமதிக்கப்பட்ட அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த படையினர் தாக்கி அருகாகவுள்ள குளமொன்றினுள் தூக்கி வீசியதாகவும் கூறப்படுகின்றது.அத்துடன் அவர் விநியோகத்திற்கென எடுத்துச்சென்ற பத்திரிகை பிரதிகளையும் பறிமுதல் செய்து குளத்தினுள் வீசியதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

நந்த மல்லவராச்சிக்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் செயலாளர் பதவி

October 24, 2014 // 0 Comments

நந்த மல்லவராச்சிக்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் செயலாளர் பதவி[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 01:01.26 PM GMT ] சட்டம், ஒழுங்கு அமைச்சின் முன்னாள் செயலாளர் மேஜர் ஜெனரல் நந்த மல்லவராச்சி, விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

உணர்வோடு போராடும் தமிழக மாணவர்கள் உடனடியாக விடுவிக்கப்படவேண்டும் – அனைத்துலக ஈழத்தமிழர் மக்கள் அவை

October 24, 2014 // 0 Comments

தமிழ்த் தேசிய உணர்வோடு , தமிழின நலனுக்காக , தம்மை இரவு பகலாக அர்ப்பணித்து தமிழகத்தில் பல போராட்டங்களை மேற்கொண்ட மாணவத்தலைவர்களை நேற்று 23.10.2014 அதிகாலை 2 மணிக்கு காவல்துறை பொய் வழக்கில் கைது செய்துள்ளது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

உணர்வோடு போராடும் தமிழக மாணவர்கள் உடனடியாக விடுவிக்கப்படவேண்டும் – அனைத்துலக ஈழத்தமிழர் மக்கள் அவை

October 24, 2014 // 0 Comments

தமிழ்த் தேசிய உணர்வோடு , தமிழின நலனுக்காக , தம்மை இரவு பகலாக அர்ப்பணித்து தமிழகத்தில்  பல போராட்டங்களை மேற்கொண்ட மாணவத்தலைவர்களை நேற்று  23.10.2014 அதிகாலை 2 மணிக்கு காவல்துறை பொய் வழக்கில் கைது செய்துள்ளது.கைது செய்யப்பட்டவர்கள் தமிழ் இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் கூட்டமைப்பின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரபாகரன், தமிழீழ விடுதலைக்கான மாணவர் கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் செம்பியன் மற்றும் மாற்றம் மாணவர் இளையோர் அமைப்பின் பிரதீப் ஆகியோர் ஆவார்.முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின அழிப்புக்கு பின்னர் 2009 ஆண்டில் இருந்து தொடர்ச்சியாக இன்றுவரை ஈழத்தமிழர்களின் இன அழிப்புக்கு எதிராக தமது குரலை ஓங்கி ஒலிக்க செய்தவர்களில் மாணவர்கள் ஆகிய இவர்களின் பங்கு அளப்பரியது .… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

கனடாவில் இடம்பெற்ற தீவிரவாத தாக்குதலை முன்வைத்து ஆதரவைப் பெறும் முயற்சியில் சிறீலங்கா!

October 24, 2014 // 0 Comments

கனடாவில் இடம்பெற்ற தீவிரவாத தாக்குதலை காரணமாக வைத்து கனடாவின் ஆதரவைப் பெற்றுக் கொள்ள சிறிலங்கா முயற்சித்து வருகிறது. சிறிலங்காவின் மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் யுத்தக் குற்றங்களுக்கு எதிராக கனடா மிகவும் கடுமையாக செயற்பட்டுள்ளது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

மகிந்தவை தோற்கடிக்கும் தேவை ஜே.வி.பிக்கு இல்லை: முன்னாள் எம்பி குற்றச்சாட்டு

October 24, 2014 // 0 Comments

மகிந்தவை தோற்கடிக்கும் தேவை ஜே.வி.பிக்கு இல்லை: முன்னாள் எம்பி குற்றச்சாட்டு[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 12:58.07 PM GMT ] ஜே.வி.பி எதிர்வரும் ஜனாதிபதித் தேர்தலை தவிர்க்க பல்வேறு விளையாட்டுக்களை விளையாடி வருகிறது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

கனடாவில் இடம்பெற்ற தீவிரவாத தாக்குதலை முன்வைத்து ஆதரவைப் பெறும் முயற்சியில் சிறீலங்கா!

October 24, 2014 // 0 Comments

கனடாவில் இடம்பெற்ற தீவிரவாத தாக்குதலை காரணமாக வைத்து கனடாவின் ஆதரவைப் பெற்றுக் கொள்ள சிறிலங்கா முயற்சித்து வருகிறது. சிறிலங்காவின் மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் யுத்தக் குற்றங்களுக்கு எதிராக கனடா மிகவும் கடுமையாக செயற்பட்டுள்ளது.இதன் காரணமாக கடந்த வருடம் இடம்பெற்ற பொதுநலவாய நாடுகளின் மாநாட்டையும் கனடா புறக்கணித்திருந்தது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண முன்வாருங்கள்; த.தே.கூக்கு மஹிந்த ராஜபக்ஷ அழைப்பு!

October 24, 2014 // 0 Comments

அரசாங்கத்துடன் இணைந்து பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண முன்வாருங்கள் என்று ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ, தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு மீண்டும் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். 2015ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டத்தினை இன்று பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து உரையாற்றும் போதே ஜனாதிபதி மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண முன்வாருங்கள்; த.தே.கூக்கு மஹிந்த ராஜபக்ஷ அழைப்பு!

October 24, 2014 // 0 Comments

அரசாங்கத்துடன் இணைந்து பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண முன்வாருங்கள் என்று ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ, தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு மீண்டும் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். 2015ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டத்தினை இன்று பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து உரையாற்றும் போதே ஜனாதிபதி மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார்.அத்தோடு, தனித்த ஒரு இனத்துக்கு எதிரான எந்தவொரு யுத்தத்தையும் அரசாங்கம் முன்னெடுக்கவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

மேற்கு வங்கத்தில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடால் கடந்த மூன்று நாட்களில் பதினோரு குழந்தைகள் இறப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடால் கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் பதினோரு பச்சிளம் குழந்தைகள் இறந்துள்ளன என்று அதிர்ச்சித் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கடந்த வருடத்திலிருந்தே மேற்கு வங்கத்தில் பச்சிளம் குழந்தைகள் உயிரிழப்பு என்பது அதிகரித்து வருகிறது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

இலங்கைக்கு விழுந்தது தலையில் பேரிடி: விசாரணை நிச்சயம் உண்டு என்றது ஐ.நா !

October 24, 2014 // 0 Comments

நவனீதம் பிளை ஓய்வுபெற்றுச் சென்றுவிட்டதால், இலங்கை மீது இருந்து வந்த அழுத்தம் குறைய ஆரம்பித்துவிடும் என்று மகிந்தர் தப்புக் கணக்கு போட்டு வந்துள்ளார். ஆனால் நேற்றைய தின வெளியான அறிக்கை பெரும் அதிர்சியை தான் அள்ளித்தந்துள்ளது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

இராணுவம், பொலிஸ் இல் பிள்ளைகள் இருந்தால் மாதாந்தம் 1000 ரூபா

October 24, 2014 // 0 Comments

இராணுவம், பொலிஸ் இல் பிள்ளைகள் இருந்தால் மாதாந்தம் 1000 ரூபா நாட்டில் இராணுவம் மற்றும்  பொலிஸ் சேவையில் பிள்ளைகள் உள்ள  குடும்பங்களுக்கு மாதாந்தக் கொடுப்பனவாக 1,000 ரூபாய் வழங்கப்படவுள்ளது என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

முச்சக்கர வண்டி சாரதிகளுக்கும் ஓய்வூதியமாம்; ;மகிந்த

October 24, 2014 // 0 Comments

முச்சக்கர வண்டி சாரதிகளுக்கும் ஓய்வூதியமாம்; ;மகிந்த முச்சக்கரவண்டிச் சாரதிகளுக்கு ஓய்வூதியம் மற்றும் காப்புறுதித்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது என மகிந்த ராஜபக்ச நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார். 24 அக்டோபர் 2014, வெள்ளி 5:05 பி.ப   கருத்து [ 0 ]   Loading பிந்திய செய்திகள்   உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்புஉயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார்.  … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

தனியார் ஊழியருக்கும் சம்பளத்தை அதிகரியுங்கள்; ஜனாதிபதி யோசனை

October 24, 2014 // 0 Comments

தனியார் ஊழியருக்கும் சம்பளத்தை அதிகரியுங்கள்; ஜனாதிபதி யோசனை தனியார் ஊழியர்களின் மாதாந்த சம்பளத்தை 10,000 ரூபாவாக அதிகரிக்குமாறு ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் மாதாந்தம் 10 ஆயிரம் ரூபாவுக்கு மேல் சம்பளம் எடுப்பவர்களின் மாதாந்த சம்பளத்தை 500 ரூபாவாக அதிகரிக்குமாறும் யோசனை கூறியுள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 வீதமாக அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 வீதமாக அதிகரிப்பு ஊழியர் சேமலாப நிதி 14 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி  மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.  24 அக்டோபர் 2014, வெள்ளி 5:20 பி.ப   கருத்து [ 0 ]   Loading பிந்திய செய்திகள்   உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்புஉயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார்.  … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

உயர் மட்டத்தவருக்கும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு உயர் மட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது  என்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி பல்கலைக்கழக கல்விசார் உத்தியோகஸ்தர்கள், வைத்தியர்கள் மற்றும் நீதிச்சேவை ஊழியர்களுக்கான விசேட கொடுப்பனவு அதிகரிக்கப்படவுள்ளது என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதற்கு அரசாங்கத்துடன் இணைந்து ஐ.நா. செயற்படும்!?

October 24, 2014 // 0 Comments

யுத்தத்துக்கு பிந்திய இலங்கையில் மதச் சிறுபான்மையினருக்க எதிரான வன்முறைகள் நடைபெற்றுள்ளன. இவற்றை தடுக்கவும், பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதற்கும் அரசாங்கத்துடன் இணைந்து ஐ.நா. செயற்படும். இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார் இலங்கைக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் வதிவிடப்பிரதிநிதி சுபினாய் நன்டி.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

ஜனாதிபதி தேர்தல் ஜனவரி மாதம் 8 அல்லது 17, 26 ஆம் திகதிகளில்!!

October 24, 2014 // 0 Comments

ஜனாதிபதி தேர்தல் ஜனவரி மாதம் 8 அல்லது 17, 26 ஆம் திகதிகளில் ஏதாவது ஒரு தினத்தில் நடைபெறலாம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஜோதிடர்கள் இந்த மூன்று நாள்களில் ஏதாவது ஒரு நாளில் தேர்தலை நடத்துமாறு ஜனாதிபதியை கேட்டுள்ளனர் எனச் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

இந்தியாவின் செல்வாக்கான பகுதிகளுக்குள் காலடி வைக்க சீனா விரும்பவில்லையாம்!

October 24, 2014 // 0 Comments

இலங்கை மற்றும் மாலைதீவை புதிய பட்டுப்பாதை திட்டத்திற்குள் இழுப்பதன் மூலமாக இந்தியாவின் செல்வாக்கான பகுதிகளுக்குள் காலடி எடுத்துவைக்க சீனா விரும்பவில்லை எனத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்தியா செல்வாக்குச் செலுத்தும் பகுதிகளுக்கு நாங்கள் காலடி எடுத்து வைக்கவிரும்பில்லை என சீனாவின் கொள்கை ஆராய்ச்சி பிரிவை சேர்ந்த அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

நடமாடும் சேவை

October 24, 2014 // 0 Comments

திருகோணமலை மாவட்டத்தின் பட்டினமும் சூழலும் பிரதேச செயலகப் பிரிவில் வில்கம கிராம சேவையாளர் பிரிவில் பிரதேச செயலாளர் திருமதி. சசிதேவி ஜலதீபன் அவர்களின் தலைமையில் நடமாடும் சேவை 2014.10.21ந் திகதி காலை 09.30 மணிமுதல் நடாத்தப்பட்டது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

“ராஜபக்ஸ” தமிழ்மக்களுக்கும் இந்தியாவுக்கும் சர்வதேச சமூகத்திற்க்கும் வழங்கிய உறுதிமொழியை மறந்துவிட்டார்-கேர்ணல் ஹரிஹரன்!

October 24, 2014 // 0 Comments

இலங்கை அரசாங்கத்திற்க்கு நாட்டின் வடபகுதியிலேயோ அல்லது வேறு எந்தப்பகுதியிலோ தனது படையினரை வைத்திப்பதற்கு உரிமையுண்டு. சாதாரண சூழ்நிலைகளில் இது குறித்து எவரும் இது குறித்து கேள்வி எழுப்பியிருக்க மாட்டார்கள், விடுதலைப்புலிகளும், அரச படையினரும் வடபகுதியில் கடந்த 25 வருடங்களாக யுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

கிளிநொச்சியில் தேர்தல்அலுவலகம்!!

October 24, 2014 // 0 Comments

கிளிநொச்சி மாவட்டத்திற்கான தேரிதல் அலுவலகம் இன்று காலை 10.30 மணியளவில் திறந்து வைக்கப்பட்டது. கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகத்தின் திட்மிடல் செயலகம் இயங்கிய கட்டட தொகுதியில் தேர்தல் அலுவலகம் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

மகிந்தரின் தேர்தல் பிரச்சார வரவு செலவு திட்டம் அறிவுப்பு!?துண்டுவிழும் தொகை ரூ.512 பில்லியன்!!

October 24, 2014 // 0 Comments

2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு-செலவுத்திட்டத்தில் 512 பில்லியன் ரூபாய் துண்டுவிழுந்துள்ளது. அரசாங்கத்தின் அடுத்த ஆண்டுக்கான மானியங்கள் அடங்கலாக மொத்த வருமானம் 1689 பில்லியன் ரூபாவாகும். மொத்த செலவு 2210 பில்லியன் ரூபாவாகும்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

25 அடி பள்ளத்தில் பாய்ந்த தனியார் பஸ்! 15 பேர் காயம்

October 24, 2014 // 0 Comments

25 அடி பள்ளத்தில் பாய்ந்த தனியார் பஸ்! 15 பேர் காயம்[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 11:53.15 AM GMT ] தலவாக்கலைப் பிரதேசத்தில் இன்று மாலை 3 மணியளவில் தனியார் பஸ் வண்டி 25 அடி பள்ளத்தில் பாய்ந்து விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

சுதந்திரக் கட்சிக்குள் கலகம்: அமைச்சர் பசில் செய்வதறியாது அதிர்ச்சி

October 24, 2014 // 0 Comments

சுதந்திரக் கட்சிக்குள் கலகம்: அமைச்சர் பசில் செய்வதறியாது அதிர்ச்சி[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 11:51.31 AM GMT ] எதிர்வரும் ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்கான பிரச்சார நடவடிக்கைகள் அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷவின் தலைமையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

அரச மற்றும் தனியார் ஊழியர்களின் சம்பளம் அதிகரிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

அரச மற்றும் தனியார் ஊழியர்களின் சம்பளம் அதிகரிப்பு அரச மற்றும் தனியார் ஊழியர்களுக்கான ஆகக்குறைந்த அடிப்படை சம்பளம் 15000, 10000  ரூபாவாக  அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்தார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

ஆசிரியர் பிரச்சினை நீக்கப்படும்

October 24, 2014 // 0 Comments

ஆசிரியர் பிரச்சினை நீக்கப்படும் நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள பாடசாலைகளின் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை நீக்கப்படும் என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.  ஆசிரியர் பற்றாக்குறையினால் பாடசாலைகளில் பிரச்சினையை தீர்க்கும் முகமாக புதிய முறையிலான பாடசாலை மட்ட ஆசிரியர் நியமனத்திட்டம் முன்வைக்கப்படும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார். … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

முதியவர் கொடுப்பனவும் உயர்வு

October 24, 2014 // 0 Comments

முதியவர் கொடுப்பனவும் உயர்வு முதியோர்களுக்கான கொடுப்பனவும் 1,000 ரூபாயினால் அதிகரிக்கப்படவுள்ளது என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.  24 அக்டோபர் 2014, வெள்ளி 5:00 பி.ப   கருத்து [ 0 ]   Loading பிந்திய செய்திகள்   முச்சக்கர வண்டி சாரதிகளுக்கும் ஓய்வூதியமாம்; ;மகிந்தமுச்சக்கரவண்டிச் சாரதிகளுக்கு ஓய்வூதியம் மற்றும் காப்புறுதித்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது என மகிந்த ராஜபக்ச நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.  … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

முச்சக்கர வண்டி சாரதிகளுக்கும் ஓய்வூதியமாம்; ;மகிந்த

October 24, 2014 // 0 Comments

முச்சக்கர வண்டி சாரதிகளுக்கும் ஓய்வூதியமாம்; ;மகிந்த முச்சக்கரவண்டிச் சாரதிகளுக்கு ஓய்வூதியம் மற்றும் காப்புறுதித்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது என மகிந்த ராஜபக்ச நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார். 24 அக்டோபர் 2014, வெள்ளி 5:05 பி.ப   கருத்து [ 0 ]   Loading பிந்திய செய்திகள்   முச்சக்கர வண்டி சாரதிகளுக்கும் ஓய்வூதியமாம்; ;மகிந்தமுச்சக்கரவண்டிச் சாரதிகளுக்கு ஓய்வூதியம் மற்றும் காப்புறுதித்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது என மகிந்த ராஜபக்ச நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.  … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

மொரட்டுவ பல்கலையில் விண்வெளிப் பொறியியல் பிரிவு

October 24, 2014 // 0 Comments

மொரட்டுவ பல்கலையில் விண்வெளிப் பொறியியல் பிரிவு மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகத்தில் விண்வெளிப் பொறியியல் பிரிவு நிறுவுவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதான ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.   24 அக்டோபர் 2014, வெள்ளி 4:55 பி.ப   கருத்து [ 0 ]   Loading பிந்திய செய்திகள்   முச்சக்கர வண்டி சாரதிகளுக்கும் ஓய்வூதியமாம்; ;மகிந்தமுச்சக்கரவண்டிச் சாரதிகளுக்கு ஓய்வூதியம் மற்றும் காப்புறுதித்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது என மகிந்த ராஜபக்ச நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.  … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

2015ம் ஆண்டுக்கான வரவு – செலவுத் திட்டத்திலுள்ள முக்கிய விடயங்கள்

October 24, 2014 // 0 Comments

2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு – செலவுத் திட்டம் தற்போது பாராளுமன்றத்தில் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஸவினால் இன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress | rfid blocking wallet sleeves… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

கனடா பயங்கரவாதத் தாக்குதல்களின் எதிரொலி: தமிழர்களிற்கு வரும் பாரிய சங்கடம்

October 24, 2014 // 0 Comments

சினிமா செய்திகள்கத்தி படத்தின் இரண்டு நாள் வசூல் எவ்வளவு? Posted on: Oct 24th, 2014 கத்திப் படம் வெளியான முதல் நாளிலேயே 15.4 ரூபாய் கோடி வசூல் Posted on: Oct 24th, 2014 பழம்பெரும் நடிகர் எஸ்.எஸ்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

கனடாவில் இடம்பெற்ற தீவிரவாத தாக்குதலை முன்வைத்து ஆதரவைப் பெறும் முயற்சியில் சிறீலங்கா!

October 24, 2014 // 0 Comments

கனடாவில் இடம்பெற்ற தீவிரவாத தாக்குதலை காரணமாக வைத்து கனடாவின் ஆதரவைப் பெற்றுக் கொள்ள சிறிலங்கா முயற்சித்து வருகிறது. சிறிலங்காவின் மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் யுத்தக் குற்றங்களுக்கு எதிராக கனடா மிகவும் கடுமையாக செயற்பட்டுள்ளது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

சுவிஸ் கிறங்கன் சொலத்தூண் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம் பரந்தன் காஞ்சிபுரம் மக்களுக்கு உதவி

October 24, 2014 // 0 Comments

சுவிஸ் கிறங்கன் சொலத்தூண் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம் பரந்தன் காஞ்சிபுரம் மக்களுக்கு உதவி[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 11:37.01 AM GMT ] நேற்று கரைச்சி கிராமத்தின் அபிவிருத்தி சங்க தலைவர் சசி தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் பா.உறுப்பினர் சி.சிறீதரன் பரந்தன் பிரதேச கட்சி அமைப்பாளர் விநாயககுமார் அன்பே சிவம் அமைப்பின் பிரதிநிதி ரஜனிகாந் கட்சியின் செயற்பாட்டாளர் ஜெயக்குமார் கிராம அபிவிருத்தி சங்க செயலாளர் பிரபா  மற்றும் பா.உறுப்பினர் சி.சிறீதரனின் செயலாளரும் கட்சியின் மாவட்டத்தின் உபதலைவருமான பொன்.காந்தன் உட்பட பலர் கலந்துகொண்டனர்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

காதில் ஓயாத இரைச்சல் தொல்லை

October 24, 2014 // 0 Comments

காதில் கேட்கும் முழக்கத்துக்கு tinnitus என்று பெயர். வெளியில் சத்தம் இல்லாதபோது காதின் உட்புறத்தில், இது கேட்கும். இது மென்மையாகவோ, ஓசை அதிகமுள்ளதாகவோ எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். மணி அடிப்பதைப் போன்றோ, சங்கு ஊதுவதைப் போன்றோ, கடல் அலையைப் போன்றோ, ஹார்ன் ஒலிப்பதைப் போன்றோ, பறவைகளின் ஒலியைப் போன்றோ, விசில் சப்தம் போன்றோ கேட்கலாம்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

இரண்டரை வயதுக் குழந்தையைப் பலியெடுத்த கிளிநொச்சி விபத்து

October 24, 2014 // 0 Comments

Posted by Kalai arasan on October 24, 2014 in இலங்கை | செய்தியை வாசித்தோர்: 460 கிளிநொச்சி-கல்மடு வீதியில் இடம்பெற்ற விபத்தில் காயமடைந்து கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த வடக்கச்சி, மாதா தேவி வீதி மாயனூரைச்சேர்ந்த இரண்டடை வயது குழந்தையான ஜீவானந்தன் கம்சன் மரணமடைந்து விட்டதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

தேரர்கள் கூட்டணி! அரசுக்கு அடிக்குமா சாவுமணி?

October 24, 2014 // 0 Comments

தேரர்கள் கூட்டணி! அரசுக்கு அடிக்குமா சாவுமணி?[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 11:33.31 AM GMT ] நீதியான சமூகத்திற்கான அமைப்பின் தலைவர் மாதுளுவாவே சோபித தேரரும், தூய்மையான நாளை அமைப்பின் தலைவர் அத்துரலியே ரத்ன தேரரும் கைகோர்த்துள்ளார்கள்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

அரசுடன் இணையுங்கள்; கூட்டமைப்புக்கு மகிந்த மீண்டும் அழைப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

Posted by Kalai arasan on October 24, 2014 in இலங்கை | செய்தியை வாசித்தோர்: 631 அரசாங்கத்துடன் இணைந்து பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு முன்வருமாறு தமிழ்த்தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு மீண்டும் ஜனாதிபதி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

மெடுலா ஆப்லங்கேட்டாவுக்கு என்னாச்சு?

October 24, 2014 // 0 Comments

‘என்னாச்சு”, “கீழே விழுந்துட்டனா, மெடுலா ஆப்லங்கேட்டால அடிபட்டிருக்கும்” இந்த இரண்டு வசனங்கள் மூலமாகவே கதையை நகர்த்தி, வெற்றியும் பெற்ற படம் 2012-ல் வெளியான ‘நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம்’.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

அபிவிருத்திக்காக இந்த ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி டிசம்பருக்குள் செலவு செய்யப்படல் வேண்டும் பிரதியமைச்சர் முத்துசிவலிங்கம்

October 24, 2014 // 0 Comments

இந்த ஆண்டில் மேற்­கொள்­ளப்­பட்டு வரும் அபி­வி­ருத்­திக்­காக ஒதுக்­கீடு செய்­யப்­பட்ட நிதி இந்த ஆண்டின் டிசம்பர் 31ஆம் திக­திக்குள் செலவு செய்­யப்­படல் வேண்டும் என பொரு­ளா­தார அபி­வி­ருத்தி பிர­தி­யமைச்சர் முத்து சிவ­லிங்கம் தெரி­வித்தார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

காணமல் போனோரின் முறைப்பாடுகளை விசாரிக்க மற்றுமொரு குழு புதிதாக நியமனம்!

October 24, 2014 // 0 Comments

காணாமல் போனோர் தொடர்பான முறைபாடுகளை விசாரணை செய்வதற்கு மற்றுமொரு குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. காணாமல் போனோர் தொடர்பான ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் பேச்சாளர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார். ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஒருவரின் தலைமையில் இந்த குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

பாராளுமன்றம் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது

October 24, 2014 // 0 Comments

பாராளுமன்றம் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 11:19.50 AM GMT ] 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்ட முன்வைப்பு இன்று மாலை 4.30 மணிக்கு நிறைவு பெற்றது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

தலவாக்கலையில்25 அடி பள்ளத்தில் பாய்ந்த தனியார் பஸ்! 15 பேர் காயம்!!

October 24, 2014 // 0 Comments

தலவாக்கலைப் பிரதேசத்தில் இன்று மாலை 3 மணியளவில் தனியார் பஸ் வண்டி 25 அடி பள்ளத்தில் பாய்ந்து விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. லிந்துலை பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட எல்ஜின் பிரதேசத்திலிருந்து தலவாக்கலை நோக்கி சென்ற தனியார் பஸ், அகரகந்தை தோட்ட பகுதியில் வீதியை விட்டு விலகி 25 அடி பள்ளத்தில் பாய்ந்து விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

நந்திக்கடலில் இருந்து தொடர்ந்தும் மீன்கள் கரையொதுங்குவதால் பாதிப்பு

October 24, 2014 // 0 Comments

முல்­லைத்­தீவு வட்­டு­வாகல் நந்­திக்­க­டலில் மீன்கள் தொடர்ந்தும் இறந்த நிலையில் கரை யொ­துங்­கு­வ­தனால் அப்­ப­குதி மீன­வர்கள் சிர­மங்­களை எதிர்­நோக்கி வரு­வ­தாகத் தெரி­விக்­க-ப்­ப­டு­ கின்­றது. இம்­மாதம் இரண்-டாம் திகதி முதல் இரு வாரங்­க­ளாக குறித்த கட­லி­லி­ருந்து மீன்கள் இறந்த நிலையில் கரை ­யொ­துங்கி வரு­கின்­றன. … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

அழகாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் வைக்கும் உணவுகள்

October 24, 2014 // 0 Comments

நீங்கள் தினமும் சாப்பிடும் உணவுகளை பொறுத்து தான் உங்களது உடல்நலனும், அழகும் அமையும்.தினமும் சீரான உடற்பயிற்சி, ஆரோக்கியமான உணவுகளின் மூலம் ஆரோக்கியமான மேனியுடன் வலம் வரலாம். முட்டை முட்டையில் புரதம், கனிம பொருட்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் நிறைந்துள்ளன, இதனை உட்கொள்வதன் மூலம் செறிவூட்டத்தை மேம்படுத்தி, ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிப்பதுடன், மூளை வளர்ச்சிக்கும் உதவி புரியும்.          … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

ஸ்ரீலங்காஸ் சீக்கிரட் எனும் நூல் நாளை அவுஸ்திரேலியாவில் வெளியீடு!

October 24, 2014 // 0 Comments

மஹிந்த அரசின் கொடுமைகளை வெளிப்படுத்தும் ஸ்ரீலங்காஸ் சீக்கிரட் எனும் நூல்ஒன்று நாளை  பிற்பகல் 3.30மணிக்கு அவுஸ்திரேலியாவில் வெளியிடப்படவுள்ளது. இந்த நூலில் தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக இலங்கை ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அரசினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட  கொடுமைகளை வெளிப்படுத்தும் வகையில்  விபரிக்கப்பட்டுள்ளது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

கனடா பயங்கரவாதத் தாக்குதல்களின் எதிரொலி: தமிழர்களிற்கு வரும் பாரிய சங்கடம்

October 24, 2014 // 0 Comments

கனடா பயங்கரவாதத் தாக்குதல்களின் எதிரொலி: தமிழர்களிற்கு வரும் பாரிய சங்கடம்[ வெள்ளிக்கிழமை, 24 ஒக்ரோபர் 2014, 11:15.17 AM GMT ] கனடாவில் தடை செய்யப்பட்ட இயங்கங்களான தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளுடனோ அல்லது உலகத் தமிழர் இயக்கத்துடனோ தொடர்பைப் பேணினால் அது தண்டனைக்குரிய குற்றம் என கனடிய அரசின் முக்கிய பிரதிநிதி தெரிவித்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவரும் இது நம் தேசம் பத்திரிகையினை இராணுவ வளங்கள் மூலம் முடக்க இலங்கை அரசு முனைப்பு!!

October 24, 2014 // 0 Comments

யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவரும் இது நம் தேசம் பத்திரிகையினை முடக்க இலங்கை அரசு தனது இராணுவ வளங்கள் மூலம் முனைப்பு காட்டிவருவதாக குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்துள்ளன. அவ்வகையில் இது நம் தேசம் பத்திரிகையின் விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் இராணுவத்தினரால் நேரடியாகவும் புலனாய்வு கட்டமைப்புகளின் ஊடாகவும் தாக்கப்படுவதும் அச்சுறுத்தப்படுவதாகவும் பத்திரிகை நிர்வாகம் குற்றச்சாட்டுக்களை எழுப்பியுள்ளது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் புதிய செயலளர் மேஜர் ஜெனரல் நந்த மல்லவராச்சி பொறுப்பேற்பு!

October 24, 2014 // 0 Comments

மேஜர் ஜெனரல் நந்த மல்லவாராச்சி விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் செயலாளராக தமது கடமைகளை இன்று பொறுப்போற்றுக்கொண்டார். மேஜர் ஜெனரல் நந்த மல்லவாராச்சி, சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சின் முன்னாள் செயலாளர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

கல்குடா கடலில் உலக போரின் போது மூழ்கியதாக கூறப்படும் விமானங்களின் பாகங்கள்

October 24, 2014 // 0 Comments

சினிமா செய்திகள்கத்தி படத்தின் இரண்டு நாள் வசூல் எவ்வளவு? Posted on: Oct 24th, 2014 கத்திப் படம் வெளியான முதல் நாளிலேயே 15.4 ரூபாய் கோடி வசூல் Posted on: Oct 24th, 2014 பழம்பெரும் நடிகர் எஸ்.எஸ்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

பாரம்பரியப் பயிரினங்களுக்கு நாம் மீளவும் திரும்பவேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது – பொ.ஐங்கரநேசன்

October 24, 2014 // 0 Comments

அதிக நீர்ப்பாசனம் தேவைப்படும் கலப்பினங்களை மாத்திரம் முற்றுமுழுதாக நம்பியிராமல் வரட்சிக்குத் தாக்குப்பிடிக்கக் கூடிய பாரம்பரியப் பயிரினங்களுக்கு நாம் மீளவும் திரும்பவேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று, வடமாகாண விவசாய, கமநல சேவைகள், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சர் பொ.ஐங்கரநேசன் தெரிவித்துள்ளார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

திருமணம் எப்போது? சமந்தா திடீர் முடிவு

October 24, 2014 // 0 Comments

எப்போது திருமணம் என்று முடிவு செய்துள்ளார் சமந்தா. 3 ஆண்டுக்கு பிறகு திருமணம் செய்துகொண்டு குழந்தை பெற்றுக்கொள்வேன் என்று அவர் கூறினார்.தமிழ், தெலுங்கில் டாப் ஹீரோக்களுடன் ஜோடி போட்டு முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக திகழ்கிறார் சமந்தா.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு கொடுப்பனவு

October 24, 2014 // 0 Comments

முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு கொடுப்பனவு முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு மாதாந்தம் 2500 ரூபாய் கொடுப்பனவு வழங்கப்படவுள்ளதாக ஜனாதிபதி மகிந்த  ராஜபக்ச  தெரிவித்தார். இன்று இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் 2015ஆம் ஆண்டிற்குரிய வரவு செலவு திட்ட சமர்ப்பிப்பின் போது மன்றில் உரையாற்றும் போதே அவர் இதனைத் தெரிவித்தார்.… ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )

கடன் பெறுவது குறைக்கப்படும்; மகிந்த

October 24, 2014 // 0 Comments

கடன் பெறுவது குறைக்கப்படும்; மகிந்த வரவு செலவுத்திட்ட பற்றாக்குறையினால் 2017 ஆம் ஆண்டு 3 வீதம் குறைக்கப்படும் என ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார். 69 ஆவது வரவு - செவலுத்திட்டத்தை நாடாளுமன்றில் முன்வைத்து உரையாற்றும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார்.   … ( மேலும் படிக்க - Continue Reading )
1 2 3 679